Ultimate magazine theme for WordPress.

کارهای ضروری قبل از مشاوره و تست خوانندگی

آمادگی قبل از تست صدا

برای شرکت درکلاس‌های خوانندگی، گرفتن تست صدا، گوش و ریتم الزامی است. این امتحان فقط برای کلاس‌های خوانندگی مهم است. درحالی که برای یادگیری یک ساز معمولی مثل اُرگ، سنتور یا دف تست یا تغیین سطحی نمی‌شود. این به خاطر سنگین بودن محتوای آموزشی خوانندگی نیست. بلکه در هر فرد خواننده باید عنصر استعداد وجود داشته باشد. برای ما کاری ندارد که به افرادی که فاقد استعداد هستند، دلداری بیهوده بدهیم تا از مزایای مالی بیشتری برخوردار بشویم. ولی با این کار هردو طرف یعنی مخاطب و ما به مشکل خواهیم خورد. خلاصه ما قصد نداریم وقت شما و خودمان را بیهوده تلف کنیم.

کارهای لازم

یک آهنگ بسیار ساده را انتخاب کنید و تمرین کنید. اگر سه یا چهار آهنگ بلد باشید، بد نیست. سعی کنید آهنگ‌ها سخت نباشند. رپ نباشند. از استفاده آهنگ‌های سخت پرهیز کنید. در تست آواز، حتی اگر یک مصرع یا بیت از آهنگی را بخوانید، مدرس همه چیز را درباره صدا، نوع و جنس صدا، قدرت گوش، میزان استعداد و … را متوجه می‌شود.

پس سخت نگیرید و فقط آهنگ‌های ساده و روان را انتخاب کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.